Velkommen til

Holstebro Strandjagtforening

 

Ordinær Generalforsamling 2017

 

Holstebro Strandjagtforening afholder ordinær generalforsamling. 
Fredag d. 24/11-2017 kl. 19:00. 
Spisning kl. 18:00.
Dagsorden, samt indsendelse af forslag, ifølge vedtægterne. 
Indkomne forslag skal sendes til Kim Jensen tlf. 24218024 mail: 
snedkergaarden@live.dk
TILMELDING til spisning kan ske i klubhuset fra d. 10/11 og til Kim Jensen. Pris: 80,- Tilmelding senest d. 18/11.

 

Ordinær Generalforsamling d. 24 november 2017 – Holstebro Strandjagtforening

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fastsættelse af kontingent for 2018
 4. Formandens beretning                                                                                                               
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab.                                                      
 6. Afstemning om de ændringer der er i forhold til DJs vedtægter.  
 7. Afstemning om jagt på skydebanen, dette er pt ikke tilladt. (Bortfalder hvis vedtægtsændringerne vedtages).                                                                                                    
 8. Afstemning om fjernelse af paragraf 10.4. paragraf 10.5 ændres til bestyrelsen vælger selv sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. ved godkendelse bortfalder 7.4 valg ad formand/kasserer.(bortfalder hvis ændringer i vedtægter vedtages)
 9. Valg af formand (bortfalder hvis vedtægtsændringer vedtages)                                                             
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.                                                                                                                          
 11. Valg af suppleanter.                                                                                                                    
 12. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.                                                                      
 13. Eventuelt. der er pt. forespørgsel omkring den lejede jagt i Høvsøre, der er ekspropriation i området, medlemmer har spurgt i til hvad det kommer til og betyde for os.

 

 

Bestyrelsen Holstebro Strandjagtforening


Skydeinstruktion med Rasmus Bjergegaard 

d. 17 og 18 marts 2018

Klik her, for mere info!


Husk at vi også er på Facebook!  


Jagt på Tvis Kloster 2017-18

Se mere, klik her!

 

Åbningstider på banen:

 

September - Marts:

 

Onsdag fra kl. 13:00 - 17:00

Dog kun til solnedgang! Omkring kl. 16 - 16:30 i november,december og januar.

 

Fredag fra kl. 13:00 - 17:00

Dog kun til solnedgang.

 

Lørdag fra kl. 09:00 - 16:00


Der er instruktører på banen. Instruktion lukker 1 time før lukketid!


Sidste skydedag før jul er fredag d. 22 december.

Første skydedag i 2018 er onsdag d. 3 januar!Mere om skydebanen: Se her!


Instruktion: Se her!

 

Oversigt over banerne klik her!

 

Derudover er det muligt selv at åbne banen onsdage og fredage fra kl. 09:00 - 13:00 hvis du har instruktørbevis. Kontakt Kim Jensen tlf. 24218024 for at høre om muligheden for dette, der vil ikke være åbent i klubhuset i disse tidsrum, så du skal have sat duer på kortet i forvejen.


 

Polterabend - Firmaskydning - Udfordring af vennerne.

 

 Skal i holde polterabend, have en sjov og udfordring i firmaet eller sammen med vennerne, så kontakt os - vi arrangerer skydninger både for dem der aldrig har prøvet det før og de mere professionelle. Se mere på Polterabend-Firmaskydning.

 

Pressemeddelelse

 

Holstebro d. 24 september 2017.

 

P R E S S E M E D D E L S E

Den 3. juni (kan læses under denne) udsendte bestyrelsen i Holstebro strandjagtforening (HSJ) en pressemeddelelse, som gik på et rygte om, at bestyrelsen i HSJ benyttede sig af operatørkort, som betaling for skydning. I den forbindelse opfordrede bestyrelsen medlemmer, som ikke medlemmer af foreningen til at henvende sig med oplysninger, som kunne bekræfte omhandlende rygte. Al henvendelse om ovenstående rygte kunne ske til Formand Kim Jensen eller Torben Mauritson, samt generelle medlemmer af bestyrelsen i HSJ.

BESTYRELSEN HAR IKKE MODTAGE OPLYSNINGER SOM VERIFICERER RYGTET!

Bestyrelsen har dog fra flere uafhængige kilder modtaget oplysninger om den person, som har skabt og spredt rygtet. Det naturligvis meget utilfredsstillende og bestyrelsen ser meget alvorligt på sagen og overvejer i den forbindelse, at anlægge injuriesag mod den pågældende person.

Samtidigt vil bestyrelsen i HSJ gerne have en debat i gang og evt. høre fra de omkringliggende foreninger, deres medlemmer, og personer, som måtte have en holdning til sådan en adfærd? Skal vi / os i foreningerne acceptere sådanne ubegrundet beskyldningen fremadrettet? eller kan vi gøre noget sammen for at stoppe denne udvikling?

/Bestyrelsen

 

Pressemeddelelse!

Holstebro d. 3 juni 2017.

Det er kommet bestyrelsen i Holstebro Strandjagtforening for øre, at der florerer et rygte om, at bestyrelsesmedlemmer i Holstebro Strandjagtforening anvender operatør-kort som betaling for skydning – det rygtes, at bestyrelsen skyder gratis.

 

Bestyrelsen vil gerne understrege, at det anses for værende tyveri hvis der skulle være personer, som uretmæssigt tilkommer sig aktiver, som ejes og kontrolleres af Holstebro Strandjagtforening – tyveri medfører bortvisning fra Holstebro Strandjagtforening og vil blive politi-anmeldt.

 

Bestyrelsen vil gerne opfordrer alle til at henvende sig hurtigst muligt, hvis man har kendskab til ovenstående rygte – bestyrelsen ser meget alvorligt på dette og vil handle omgående på information, som kan bekræfte eller afkræfte, at ovenstående finder sted.

 

Bestyrelsens vigtigste opgave er, at formidle og forvalte Holstebro Strandjagtsforening aktiver, i overensstemmelse med medlemmernes forventninger og interesser – dette arbejder vi på hver dag!

 

Henvendelse om ovenstående kan ske til personer i Holstebro Strandjagtforenings bestyrelse – se foreningens hjemmeside www.strandjagt.dk for kontaktinformationer.

 

Da vi ser meget alvorligt på sådanne rygte, vil foreningens formand, Kim Jensen og næstformand Torben Mauritson arbejde ihærdigt for at få klarhed i denne sag – kontaktinformationer fremgår nedenfor:

Kim Jensen                                                       Torben Mauritson

 

Tlf. 24218024                                                     Tlf. 2171 1167

snedkergaarden@live.dk                               mauritson@webspeed.dk                                                                                                                 

 


 

  Orientering om evt. sammenlægning af de 2 jagtforeninger i Holstebro

Bestyrelserne i Jægerforbundet Holstebro (JFH) og Holstebro Strandjagtforening (HSF) har hen over sommeren været i dialog om hvordan fremtiden former sig for jagtforeninger i Holstebro.

Dialogen har ført til en aftale om at fremkomme med et forslag til sammenslutning af de 2 foreninger, som kan godkendes på ekstraordinære generalforsamlinger i de 2 foreninger i løbet af 2017, således at en sammenslutning kan være effektiv fra 1. januar 2018. En sammenslutningen vil betyde, at i stedet for 2 foreninger med mellem 250 og 350 medlemmer, vil vi få en forening med ca. 500 medlemmer, hvilket vil sikre større indflydelse på beslutninger i Holstebro området, som påvirker jagt og jægere.

 

Sammenlægning af kræfterne i de 2 foreninger danner grundlag for et bredere og rigere foreningsliv. Det vil betyde at der kan laves flere jagtrelaterede aktiviteter, såsom

 

• Hundetræning

 

• Jagttegnsundervisning

 

• ung- og ny-jæger aktiviteter

 

• Bredere udbud af jagter og jagtarealer.

 

• Foredragsaftener

 

• Mv.

 

Driften af de 2 flugtskydningsbaner forbedres gennem stordrift fordele, i form af lavere priser på duer mv. og mulighed for at få flere hjælpere til arrangementer og daglig drift.

For yderligere information kan i kontakte: 

 

Kim Jensen                             

 

Email: Snedkergaarden@live.dk                                         

Tlf: 24218024


 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

 

 


Ledige pladser på god jagt!

Se mere her


  

Frivillige søges!

Vi har allerede en del frivillige som yder en stor indsats for Holstebro Strandjagtforening, men vi vil gerne have endnu flere, således at vi ikke slider dem op som vi allerede har og så vi kan tage fat på en masse af de opgaver vi ikke får løst nu.

Der er mange forskellige opgaver som vi gerne vil have frivillige til at hjælpe med:

 • Dommere og hjælpere til præmieskydninger
 • Pasning af klubhuset, til træningsdage og præmieskydninger
 • Instruktører
 • Forsyninger til klubhuset
 • Vedligehold og nye tiltag på skydebanen

Hvis du har tid og lyste til at hjælpe til, så send en mail til Torben Mauritson, mauritson@webspeed.dk , med navn og telefonnummer, samt nogle ord om hvad du kan hjælpe med og hvor ofte, så vil vi oprette et hjælperkartotek. Du vil derefter blive kontaktet for at vi kan aftale nærmere. Vi håber at, i er mange der vil tilmelde sig.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen  

 

 

                                                        Mobilepay_og_swipp.png