Velkommen til Holstebro Strandjagtforening

Stedet for hyggeligt samvær og plads til alle

Medlem af Dansk Skytte Union, Danmarks Jægerforbund og

Dansk Flugtskydnings Forbund

Nyhed... Færdigmelding af støjdæmpende foranstaltninger kan give nye muligheder 

Link til dokument
"Færdigmelding af støjdæmpende foranstaltninger" 

Link til dokument "Miljøgodkendelse"

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes