FORMÅLET MED HOLSTEBRO STRANDJAGTFORENING (HSJ)

HSJ er en sammenslutning af jægere, flugtskytter og naturelsker, hvis formål er at dyrke, fremme og beskytte fælles interesser.
HSJs formål tager udgangspunkt i det almennyttigt sociale-, miljø-, og økonomiske bæredygtige. HSJ har status som en jagt- og idrætsforeninger, som endvidere råder over 7 flugtskydningsbaner.

MISSION
HSJs mission er at sætte scenen for at gode oplevelser kan udfolde sig blandt jægere, flugtskytter, naturelskere og andre interessenter.
For at indfri denne mission, er det afgørende at samarbejdet mellem de private virksomheder-, den offentlige sektor, husholdningerne og HSJ styrkes.
Dette vil vi indfri gennem et tæt samarbejde med ovenstående interessenter.
Samme kan og vil vi skabe stor værdi for alle parter.

 

TRE FOKUSOMRÅDER SOM VIL BÆRE HSJ OG SAMARBEJDET ER ET ØGET FOKUS PÅ DET SOCIAL-, DET MILJØMÆSSIGE, OG ØKONOMISKE BÆREDYGTIGHED.

VÆRDIER
Det sociale:
Vi vil arbejde med social bæredygtighed i forhold til mangfoldigheden – alle uberygtet mennesker er velkommen hos HSJ.

Det miljømæssige:
Det miljømæssige vil vi sikre gennem ansvarlighed for de knappe ressourcer. Derfor har vi for længst lagt skydebanerne om til miljøduer. Inden længe vil vi i HSJ have mere fokus på vedvarende energi.

Det økonomiske:
Det økonomiske aspekt er at vi som forening vil vokse, samtidig med at vi vil sikre at efterfølgende generationer vil kunne efterleve det liv, som vi ikke bare har kunnet leve, men endda med en bedre fremtid for skydning og jagt.

De bedste hilsner
Torben Mauritson
Formand

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes