Jagter

Informationer om nyjæger jagter og øvrige jagter se vores facebookside.

Nyjæger jagt i Skovlund plantage på følgende dage:

  • 15. oktober (2022)
  • 12. november (fuglejagt) (2022)
  • 26. november (byrådsjagt) (2022)
  • 17. december (2022)
  • 14. januar (2023)​​​​​​

Foreningsjagt i Folkeskoven. Søndag den 15 januar 2023 kl. 9-16

  • Jagten gennemføres med op til 12 deltagere
  • Pris for deltagelse: 100 kr for deltagelse og 100 kr for forplejning på dagen

Der skydes efter jagtloven dog er der følgende restriktioner i Folkeskoven:

  • Agerhøns er fredet
  • Fasanhøner er som udgangspunkt fredet, men en nyjæger kan nedlægge en fasanhøne
  • Der skydes som udgangspunkt kun 1 stk råvildt på hver jagt (Bukke er fredet)

For tilmelding og information til jagterne i Folkeskoven og Skovlund plantage kontakt:

Torben Mauritson
Email: hsj.formand@gmail.dk
Tlf. 2171 1167

Gåse- og andejagt ved Høvsøre.
Holstebro Strandjagtforening råder over tre arealer ved Nissum fjord.
Jagtkort sælges efter først til "mølle princippet"

For køb af og information om gåse- og andejagt kontakt:
Rasmus Henriksen
Email: rasmus-arriva@hotmail.com
Tlf. 2679 5428

Vi henstiller til alle der lejer vores jagter at overholde de maksimale skudafstande, samt jagtetiske regler! Klik her

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes